چکیده ای از کتاب کسب و کار به روش بیل گیتس

روشهای یادگیری مدیران

 1. از طریق تجربه: نقص این روش زمانبری زیاد و امکان اشتباهات تکراری است، پس میزان زمان تجربه نمی تواند معیار خوبی برای سنجش مهارت باشد.

 2. از طریق دوره های آموزشی: راه بسیار خوبی است که مدیران خوب تربیت شوند، اما دامنه ی مهارت و سودمندی چنین مدیرانی حداقل از سوی خبرگان علمی هاروارد مورد شک است.

 3. یادگیری از همکاران و همگروهها (مدیریت دانش سازمانی): تهیه و تشکیل گروههای یادگیرنده و ایجاد فضای نشر و جریان دانش (یکی از مهمترین راههای آموزش مدیران)

سرگذشت بیل گیتس

<!-- @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } -->

بیل گیتس بیشتر موفقیتش را در توانایی وی در برگردان دیدگاه فنی به استراتژی بازار و آمیختن خلاقیت با بینش فنی می بیند.

شرکت مایکروسافت افراد باهوش و خلاق و نوآور را استخدام می کند و با ایجاد شور و شوق آنها را در چالش مداوم و شرایط عالی کاری نگه می دارد و با اعطای سهام متعدد به کارکنان و طرح یادگیری مداوم اغلب آنها را در موفقیت یا شکست مایکروسافت سهیم نموده است.


ده رمز موفقیت شرکت مایکروسافت:

 1. درمکان مناسب و زمان درست دست به کار بزن

 • بیل گیتز معامله و قرار داد را خوب تشخیص داد (نوشتن سیستم عامل برای بزرگترین شرکت کامپیتری زمانش)

 • وی بصورت مداوم برای قرارداد تلاش کرد.

 • از ضعف حریف (به مرخصی رفتن) نهایت استفاده را کرد.

 • توانست از خلاقیت خود و پیش بینی خود (کامپیوتر های رومیزی) بازار را از دست تمام رقبا خارج کند.

 1. عاشق فناوری باش

 • فناوری را درک کن:برای اداره ی شرکتی شبیه مایکروسافت نیاز به افراد با دانش عمیق فناوری و کارشناسی برای درک رخدادها در صنعت و شناسایی روندها و تدوین استراتژیهای اثربخش است.

 • با جوانها شروع به کار کنید:خطاهایی که از جوانان سر می زند، باعث پیشرفت و خلاقیت آنان است.

 • یک فرهنگ کسب و کار ایجاد کنید که اهمیت کارشناس فنی را تشخیص دهد

 • فن آوری را هدایت کن تا آینده را شکل دهد

 1. نه خود و نه هیچ کس را اسیر و زندانی خود مکن

 • جایگاه بازار خود را با اعمال فشار و شیوه های لازم حفظ کن.

 • اگر نمی توانی رقبا را شکست بدهید آنها (تخصص آنها) را بخرید:با در کنار هم قرار دادن تخصص های شرکتهای کوچک مجموعه ای بزرگ ایجاد کنید.

 • با دشمن بخوابید یا عیب جویی را سیستم خود دور کنید:نگذارید دشمنی ها ی سایر رهبرها بر بازرگانی شما تأثیر بگذارد.

 • موازنه بین خطرپذیری و پاداش برقرار کنید:خطرپذیری در تصمیم گیریها سرعت ایجاد می کند..


 1. افراد خیلی باهوش استخدام کن

 • خلاقیت و نوآوری را پرورش ده

 • سخت و بیشتر از هر کسی کار کن:این کار باعث سرعت خلاقیت و کارایی بالا در مدیریت و کنترل پروژه در زمان مقرر برای تحویل به مشتریان ممکن می شود.

 • از طریق خرید سهام به قیمت معین و معلوم به کارکنان پاداش بده:آن چه این کار را ممکن می سازد عبارت است از تعهد بلند مدت شرکت برای امکانات خرید سهام با قیمت ثابت در آینده است.

 1. راز بقا را بیاموز

برای بقا و حیات، باید آگاهی، شناخت و دانش نسبت به فرایندهای درونی و برونی فعالیت ها داشت و برای این کار بایستی بطور مداوم نسبت به تغییرات، خودآگاهانه عمل کرد و بر سه سطح سرمایه متمرکز شد و با ثبت و مستندسازی رویه های فعلی از نشت دانشی شرکت، جلوگیری نمود.

 1. انتظار هیچ تشکر و سپاسی نداشته باشید

 • نگذارید که حسادت آرامش شما را بهم بزند.

 • از توجه رسانه ها برای بازاریابی فراورده های خود استفاده کنید.

 1. جایگاه دوراندیشی را برگزین

 • نشستن و فکر کردن:مایکروسافت به افراد پول می دهد که بنشینند و فکر کنند. رهبران باید برای رشد رهبران آتی سرمایه گذاری کنند. انتقال مهارت رهبری دیگران به سه چیز نیازمند است:

 1. یک دیدگاه قابل آموزش

 2. رهبر به یک طرح داستان نیاز دارد

 3. آموزش روش شناسی: به اشتراک گذاشتن دانش رهبران برجسته


 1. همه ی پایگاهها را تحت نظارت قرار دهید

 • سعی کن از همه ی امور آگاه باشی و در آنها دخالت کنی

 • هرگز یادگیری را متوقف نکن

 • عجله و شتاب کمتر، ولی با سرعت بیشتر

 • پر جنب و جوش باقی بمان : حرکت رو به جلو را حفظ کنید.

 • از شرط بندی هایت حمایت کن: برای پیشرفت کار خود از خطر نترسید

 1. کسب و کار جمع و جور خود را درست کن

هدف از این بخش تخصصی کردن گروه خود و تمرکز و تسلط روی آن است.

 • یک فرهنگ تیمی کوچک را ایجاد کنید.

 • جو و فضای یک شرکت کوچک را حفظ کنید.

 • مسیر و و فاصله های گزارش دهی سازمان را کوتاه نگه دارید: با مدیران کمی در تماس باشید.

 • ثروت خود را به طور مشترک در جاهای مختلف مورد استفاده قرار دهید.

 • یک حکومت فکری ایجاد کنید: با ایجاد فرهنگ برابری

 1. همواره مواظب کارهایت باش

موفقیت اصلی مایکروسافت مدیون تمایز گیتز به دیدن جدی راه در پیش رو بوده است. وی بر این عقیده است که نگاه به گذشته که رقابت در آن وجود دارد کاری بیهوده است.

 • سعی نکن که توجیه کنی

 • به گذشته فکر نکن: تمرکز را روی راه پیش رو قرار بره

 • آینده را درست کن

 • مشتاق باقی بمان

 

/ 0 نظر / 75 بازدید