کارمند تازه وارد (طنز)

مردی به استخدام یک شرکت بزرگ چندملیتی درآمد. در اولین روز کار خود، با

کافه تریا تماس گرفت و فریاد زد: «یک فنجان قهوه برای من بیاورید."

صدایی از آن طرف پاسخ داد: «شماره داخلی را اشتباه گرفته ای. می دانی

تو با کی داری حرف می زنی ؟"

کارمند تازه وارد گفت: "نه"

صدای آن طرف گفت: "من مدیر اجرایی شرکت هستم، احمق"

مرد تازه وارد با لحنی حق به جانب گفت: «و تو میدانی با کی حرف میزنی،

بیچاره."

مدیر اجرایی گفت: "نه"

کارمند تازه وارد گفت: «خوبه» و سریع گوشی را گذاشت.

منبع

/ 6 نظر / 95 بازدید
هادی

جوکه قشنگی بود

فاطمه

به این میگن راهبرد اقتضایی!!

تحلیلگر

در این نوشته نکته ها نهفته است .ازتون می خوام اونا رو بگین .لطفآ.

محمد سعدی

من جمله فاطمه خانم رو تایید میکنم... جالب بود. مرسی (به نظر من نکتش میتونه این باشه: تا انسان به مقامی میرسه... به دیگران به چشم یک خدمتکار میبینه...)

محمد سعدی

ببخشید: تصحیح میکنم... به دیگران به چشم یک خدمتکار نگاه میکنه...