خلاصه کتاب time management

 

در مقدمه این کتاب میخوانیم  که ترتیب انجام تمام آنچه در محیط کار یا منزل انجام میدهیم بر روی کمیت و کیفیت آن چه که از زندگی به دست می آوریم تاثیرگذار است.فصلهای کتاب را به ترتیب در زیر آورده و سپس خلاصه ای از هریک را ارایه خواهیم کرد :

فصل اول : زمان چیست؟

فصل دوم : برنامه ریزی برای کسب موفقیت

فصل سوم : ایجاد تغییرات فوری

فصل چهارم : مدیریت زمان دیگران

-------------------------------

فصل اول

1.تجزیه وتحلیل زمان

.2چگونه از زمان استفاده می کنید؟

3.مهارتهای خود را ارزیابی کنید.

 

بخش اول این فصل به تجزیه و تحلیل زمان میپردازد.از جمله توصیه های نویسنده در این بخش کارهایمان را تقسیم بندی کنیم خصوصا در مورد کارهای دشوار بهتر است آنرا به بخشهای کوچکتر تقسیم کنیم سپس بخش کوچکی از آن را انتخاب و آنرا بلافاصله انجام دهیم.

دیگر آنکه مدیریت زمان را بدست بگیریم .به این معنی که هر روز کارهایمان را بررسی و اولویت بندی کنیم.سپس بر اساس ان اولویت فعالیت های روزمره خود را انجام دهیم.

بخش دوم با عنوان" چگونه از زمان استفاده می کنید؟ " نیز شامل توصیه هایی است .از جمله اینکهاز هر فرصتی برای مدیریت زمان استفاده کنیم.مثلا هنگام رفتن به محل کاربه یک برنامه ریزی برای فعالیتهای روزی که در پیش داریم فکر کنیم.یا اینکه اگر میخواهیم استفاده بیشتر از زمان از دیگران کمک بگیریم فقط کارهایی را به دیگران محول کنیم که کارایی ما را دراستفاده از زمان کاهش می دهند.

در مورد تقسیم ساعات و فعالیتهای روزانه پیشنهاد شده ساعات کاری روزانه را به بخشهای 30 دقیقه ای تقسیم کنید.

برای اینکه قادر به ارزیابی فعالیتهای برنامه ریزی شده خود باشیم باید  فهرست زمان بندی شده خود را مرور و هر چند وقت یکبار ان را با توجه به بررسی های قبلی و نتایجی که میگیریم و با توجه به شرایط و فعالیتهای جدیدمان به روز کنیم.

بخش سوم به ارزیابی مهارتها میپردازد.خلاصه ای از انچه در این فصل آمده را بیان میکنیم :

نویسنده بیان کرده که همیشه سر وقت وآماده به ملاقاتها می روم.در اتاق جلسه ساعت دیواری را جایی قرار می دهم که برای همه قابل رویت باشد.از ملاقاتهایی که ترتیب میدهیم نتیجه مورد نظر به دست می آورم.ساعاتی از روز را به ملاقات با همکاران اختصاص می دهم.مراسلات پستی را به محض رسیدن به دفتر باز می کنم.

--------------------

فصل دوم :

 1.بررسی اهداف

.2 تعیین اولویتها

.3ارزیابی الگوهای رفتاری

.4ثبت وتنظیم برنامه های کاری

.5تفکر مثبت

در بخش اول میخوانیم برای به انجام رساندن اهداف بلند مدت بهتر است آنها را به برنامه های اجرایی هفتگی وروزانه تقسیم کنیم.

انسان همیشه باید برای آینده خود نیز در حال حاضر برنامه ریزی کنیم.بهتر است آینده شغلی خود را همواره مد نظر داشته و برای تمامی گامهای بعدی در شغل و زندگی خود برنامه ریزی کنیم.

دربخش دوم نویسنده خواننده را تشویق میکند تا از تجربیات دیگران در مواقعی که در برنامه ریزی به مشکل بر میخورد استفاده کند.نویسنده میگوید اگر نمی توانید کارهایتان را اولویت  بندی کنید با دیگران مشورت کنید.در تعیین اولویتها موارد اختلاف را با مافوق خود حل کنید.به تناقض سایر همکاران خود با فعالیتهایتان توجه کنید.همواره اولویتهای خود را همزمان تغییر اطلاعات یا دریافت اطلاعات جدید به روز کنید .

در بخش ارزیابی الگوهای رفتار کاری آمده که توان فکری وبدنی خود را اندازه بگیرید و بخشی از این توان را به خانواده و فعالیتهای تفریحی اختصاص دهید.

در بخش چهارم برای ثبت برنامه های کاری پیشنهاد شده از یک سررسید استفاده شود.این سررسید اگر زیبا انتخاب شود شما از نوشتن در آن بیشتر لذت خواهید برد.اهمیت کارها را با رنگهای مختلف نشان دهید.از هر قلم رنگی برای نشان دادن یک درجه اهمیت استفاده کنید.سعی کنید برنامه ریزیهایتان یک ساله باشد نه بیشتر !

در برنامه ریزیهایتان حتما برای خود پاداش و تنبیه در نظر بگیرید.البته باید در نظر داشته داشتید که این برنامه ریزی و مهلتی که برای انجام کارها در نظر میگیرید واقع بینانه باشد.و درآخر اینکه فقط کارهای ناخوشایند را به دیگران واگذار نکنید.

در بخش بعدی نویسنده به ما می آموزد که چگونه مثبت بیاندیشیم.اولین قدم انجام یک کار لذت بخش در هر روز و در خلال برنامه ریزیهای روزانه است.

مورد بعدی خواندن کتاب مورد علاقه تان به عنوان آخرین فعالیت روزانه است.

هیچگاه فقط نیمه خالی لیوان را نبینید.به خصوصیات مثبت همکاران اطرافیان و مشتریان نیز توجه کنید.

به نقاط ضعف خود نیز همواره توجه داشته .آنها را یادداشت کنید و برای رف

/ 0 نظر / 37 بازدید