نگاهی به هفت عادت

 

 

نگاهی به هفت عادت

 

عادت عبارت است از نقطه تماس دانش و مهارت و اشتیاق.

دانش یعنی بدانیم چه کاری را به چه دلیل انجام میدهیم. مهارت یعنی دانستن شیوه اجرا و اشتیاق میل انجام به کار است.

برای شکستن عادتها به راه حلهای فوری توجه نکنید زیرا برخلاف قوانین طبیعت است. تنها راه خرمن کردن محصول در پاییز کاشتن بذر آن در بهار و آبیاری و پرورش و مراقبت از آن در تابستان است.

در این کتاب به بررسی هفت عادت اساسی و بنیادی می ÷ردازیم. این عادتها به درمان مشکلات مزمن و ایجاد امکانات تازه می پردازند و مستقیما به موثر بودن ارتباط می یابند که آن را تعادل P.PC   می خوانیم P  به مفهوم تولید و PC  به مفهوم قابلیت تولید.

به 6 طریق میتوان کیفیت هر رابطه ای را تعالی بخشید:

1-  مهربانیهای ساده و کوچک

2-   صداقت

3-  تصریح و تشریح توقعات

4-  وفاداری

5-  تمامیت وجود (حس تعهد نسبت به اصول)

6-  در موقع بروز اشتباه صمیمانه پوزش بطلبید

حال هفت عادت مردان موثر را بررسی میکنیم شایان ذکر است ترتیب این عادتها بسیار مهم میباشد. اگر سه عادت نخست را ریشه بدانیم میتوانیم سه عادت بعدی را ثمره بخوانیم. تاثیر این عادتها را به محض دریافت خواهید دید.

 

عادت 1 : عامل باشید

اساسی ترین عادت عامل بودن است. عامل بودن یعنی مسئولیت

خود را به عهده گرفتن،ملامت نکردن اوضاع و شرایط یا

اشخاص. واژه responsibility در اصل response-ability یعنی

"توانایی پاسخگویی" بوده است. مردان موثر "عامل"اند.

در نتیجه رفتارشان حاصل تصمیم و انتخاب آگاهانه خودشان

و  مبتنی بر ارزشها ست. سه نظریه جبرگرایی وجود دارد

که مستقلا یا تواما  برای توجیه نهاد انسانها پذیرفته شده

 است:

1-جبرگرایی ژنتیک (آنچه هستید حاصل پدر و مادر و اجداد

شماست)

 

2- جبرگرایی روانی (آنچه هستید حاصل نوع تربیت شماست)

3- جبرگرایی محیطی (آنچه هستید حاصل رفتار اطرافیان و خط

 مشی جامعه است)

نیچه : "هر که چرایی دارد با هر چگونه ای خواهد ساخت"

حلقه نگرانی حلقه نفوذ

افرادعامل همه تلاش خود را بر حلقه نفوذش می گذارد یعنی

 به مسائلی می پردازد که زیر نفوذ مستقیم خودش است. حال

آنکه فرد واکنشی بر حلقه نگرانی خود یعنی نقاط ضعف سایر

مردم ومشکلات محیطی و...  متمرکز است.

 اگر بخواهیم از اصطلاحات کامپیوتر استفاده کنیم عادت 1

یعنی خودتان برنامه نویس هستید.

 

عادت 2: ذهنا از پایان استفاده کنید

مفهوم این عادت این است که به روشنی مقصدتان را بدانید

 به اصطلاح کامپیوتری عادت 2 می گوید.

برنامه خود را بنویس. جوهر عادت 2 نوشتن شعار رسالت شخصی

است و می توان آن را "عادت رهبری" خواند.

مدیریت یعنی درست انجام دادن امور و رهبری یعنی انجام دادن

 امور درست. رهبری به تعیین مسیر می اندیشد. مدیریت به

 امور لجستیکی و اجرایی آن می پردازد.

خوانواده ها اصولا بجای رهبری -هدایت وایجاد هدف- به تله

 مدیریت ( یعنی به جزئیات و کنترل کردن وکارایی و قوائد)

می افتند.

عادت 2 ایجاد شعار رسالت یا نظام ارزشی و مانند وضع

 قانون اساسی کشوراست. برای انجام آن باید عامل باشید.

 یعنی نخست معتقد باشید که خودتان برنامه نویس هستید.

آنگاه برنامه را بنویسید.

 

 

عادت 3: نخست امور نخست را قرار دهید

مردان موثر به جای مدیریت زمان به مدیریت خویشتن

/ 0 نظر / 86 بازدید