عوامل مؤثر در ساختار یک سازمان، نحوه ی تحلیل

 

بررسی ساختار سازمان:

با توجه به شاخص­های تشخیص ساختار سازمان، به بررسی ساختار سازمان مورد بحث می­پردازیم:

-         شاخص پیچیدگی:
در بخش شاخص پیچیدگی مباحثی چون تقشسم وظایف، بخش­های و ... در مورد سازمان مورد بررسی قرار می­گیرد:
همانطور که گفته شد این سازمان شامل چند بخش عمده است که عبارت­اند از: بخش اجرایی، بخش خدماتی و بخش تحقیق و پژوهش ؛ که این فاکتور از شاخص پیچیدگی سازمان (بخش­ها) را پوشش می­دهد.
در بخش تقسیم وظایف،همانطور که گفته شد هر بخش از فعالیت­های زیرسازمان­های مختلف، بین افراد و کادر­های فنی آن زیرسازمان خاص تقسیم می­شود به طوری که هر کادر، بخش تخصصی و درخواست شده از خود را به انجام می­رساند.
به توجه به اینکه سازمان متشکل از چند بخش و هر بخش تشکیل شده از چند کادر فنی است و با توجه به لازمه­ی اینکه یک سازمان چنین ساختاری داشته باشد وجود پست­ها و سطوح مختلف مدیریتی-اجرایی است می­توان نتیجه گرفت که این سازمان مذکور دارای این خصیصه از خصایص تشخیص پیچیدگی است.
با توجه به اینکه این سازمان را میتوان به درختی با دو سطح رأس شبیه کرد می­توان گفت که سازمان از سلسله مراتب زیادی برخوردار نیست (از دیدگاه کلی) اما اگر ریز­تر به بررسی بپردازیم سلسله مراتب بالاتری در سازمان مشاهده می­شود، برای مثال برای رفع یک مشکل در بخش اجرایی باید مسئول کادر فنی خاص آم بخش سپس رئیس بخش اجرایی و پس از آن هیئت مدیره مراجعه شود.
از لحاظ پراکندگی، سازمان از پراکندگی بالایی بر خوردار نیستو تنها یگ شعبه دارد با این وجود هر بخش از سازمان (مثل دفتر مدیریت، بخش پژوهش، بخش اجرایی و ...) در محل مستقل خود مستقر هستند.

-        شاخص رسمی بودن:
میزان کنترلی که مستقیماً از سوی هیئت مدیره بر فعالیت­های سازمان انجام می­شود باعث می­شود که سازمان در زمره­ی سازمان­های با کنترل بالا قرار گیرد. این کنترل در بخش­های اجرایی و خدماتی بیشتر و در بخش پژوهشی کمتر ملموس است.
ورش­های تصمیم­گیری در این سازمان بیشتر مبتنی در نحوه­ی فعالیت در دست اجرای بخش­های مختلف سازمان است و از قواعد و قوانین تعریف شده و خیلی دقیقی پیروی نمی­کند. تنها بخشی از سازمان که در چهار چوب قوانین خشک قرار دارد بخش محاسبات طراحی سازمان است که باید طبق قواعد و قوانین وضع شده مهندسی به فعالیت­های خود بپردازد اما به طور کلی در بخش مدیریت سازمان، آزادی عمل برای بخش­ها (به خصوص بخش اجرایی به دلیل شرایط مختلف کاری) بیشتر دیده می­شود و مقررات زیادی برای سازمان (به جر مقررات در بخش طراحی) وضع نشده.

 

-         شاخص تمرکز:
در مورد میزان اختیارات سازمان، می­توان گفت که سازمان به صورت واحد در کل فعالیت­های خود اختیارات تقریباً تام دارد اما در بخش­های مختلف سازمان، یعنی زیرسازمان­ها، اختیارات بر اساس قوانین موضوعه­ی سازمان، و شرایط کاری (مخصوصاً در بخش­های اجرایی و خدماتی) تعریف می­شود و از فراتر از آن را هیئت مدیره سازمان بنا به شرایت موجود لحاظ می­کند.
در مورد تأثیر بخش­های مختلف سازمان به یکدیگر، و به کا سازمان می­توان گفت که در این سازمان بخش­های مختلف تقریباً به صورت مستقیم تحت تأثیر یکدیگر قرار داردن. به عنوان مثال بخش­های اجرایی و خدماتی فعالیت­ها و مصالح مورد استفاده­ی خود را پس از تأیید و تعیین بخش طراحی و مورد ستفاده قرار می­دهند و یا بخش پژوهش بازخود تولیدات آزمایشی خود را در آزمایشگاه­های بخش تولید و نظر آن بخش در مورد کارایی و به کار بردن این تولیدات و مرحلا پیاده­سازی می­گیرد.

 

/ 0 نظر / 117 بازدید