market segmentation

به نام خدا

 

 Market  Segmentation

تقسیم بازار : انتخاب قسمتی از بازار جهت فعالیت شرکت.

مراحل تقسیم بازار :

-       تقسیم بازار :

 1. تعیین عامل های مناسب جهت تقسیم بازار، یعنی           اینکه تعیین کنیم کدام قسمت ها توانایی خرید محصول شرکت مارا دارند که این عاملی می شود برای تقسیم بازار.

 2. تقسیم بازار به خرده بازار.برای مثال خرده بازارهای بازار شامپو،شامپو بچه،شامپو ضد شوره،شامپو ضد ریزش،...

 

-       انتخاب بازار :

1.انتخاب بازار هدف.بازار هدف عبارت است از : بخشی از بازار در دسترس که شرکت محصولات خود را در آنجا ارِایه می دهد.

2. مشخص کردن جذابیت های خرده. بازارمثلا خرده بازاری مثل شامپو های ضد ریزش جذابیت های آن : جلوگیری از ریزش مو، نگهدار ی و تقویت ریشه مو،...که این خصوصیات می تواند باعث جذب بازار هدف شود.

 

-       موضع دهی در بازار:

1.   ایجاد موضع مناسب برای بازار هدف :موضع با توجه به امکانات و موقعیت شرکت تعیین می شود. موضعی که بتواند حفظ شود.

2.   ایجاد آمیخته بازار یابی متناسب با موضع : انتخاب آمیخته و فعالیت بر اساس آن.

سطوح تقسیم بازار :

بازار یکسان : هدف آن کل بازار است و تولید و توزیع وتبلیغ آن انبوه است. ریسک زیادی دارد و سرمایه زیادی نیز می خواهدکه بتواند با شرکت هایی که در این زمینه، تخصصی فعالیت می کنند رقابت کند.

بازار تمرکزی : تمرکز روی یک خرده بازار.

بازار تفکیکی : تفکیک یک بازار به خرده بازار هاو تولید برای بازارهای کوچکتر.مثال : شیر پاک که انواع شیرهای کم چرب، پرچرب، شیرموز، ... تولید می کند.

بازار نیچ : تمرکز روی بخشی از خرده بازار.کار تخصصی است و ساده نیست و ممکن است پر هزینه باشد.مثال : بررسی بیماری آسم در سالمندان.

بازار میکرو : طراحی و تولید محصولی برای یک فرد یا یک جمع.تولید مطابق خواسته های یک جمع مثل سوپر مارکت یک محل که مطابق خواسته های اهالی محل جنس تهیه می کند برای مغازه اش.تولی مطابق خواسته های یک فرد مثل فردی که کامپیوتری با مشخصات خاصی سفارش می دهد .

 

موضع دهی (positioning)

موضع دهی عبارت است از جایگاه و مکان یک کالا از دیدگاه مصرف کننده در مقایسه با کالاهای رقبا.

یعنی شرکت چه موقعیتی دارد و چه موقعیتی می خواهد داشته باشد و از چه کسی می خواهد موقعیت بگیرد.آیا شرکت توانایی و سرسختی لازم برای این کار رادارد؟آیا استراتژی شرکت با این موضع دهی سازگار است؟

                       

/ 0 نظر / 73 بازدید