7عادت مردمان موثر

کتاب 7عادت مردمان موثر نوشته استفان کاوی-ترجمه محمد رضا آل یاسین- انتشارات هامون از 4 بخش تشکیل شده است با عناوین زیر:

1_برداشتها و اصولها

2_پیروزی شخصی

3_پیروزی  عمومی

4_بازسازی

این کتاب یک کتاب مدیریتی_روانشناسی است وتاثیر شگرفی در پیشرفت شخصی و بهبود روابط انسانی و خودشناسی دارد.............

/ 1 نظر / 48 بازدید
رضا

سلام اعدام در 30 ساعت بفرما ونظر خودت رومرحمت کن