7 عادت مردمان موثر

به نام خدای بزرگ

7 عادت مردمان موثر

نوشته استفان کاوی-ترجمه محمد رضا آل یاسین- انتشارات هامون

ما مخلوقاتی هستیم که عاداتی داریم وبدون آن عادات نمی توانیم زندگانی کنیم. بعضیشان بدو ناگوارند  که باید اصلاح شوند،برخی دیگر خوب هستند وباید بهبود یابند و شماری هم عالی وممتازند که باید به درجه کمال برسند.

در این جهان هیچ تعالی راستینی وجود ندارد که بتوان آن را از درست زیستن جدا کرد.در فصل برداشتها واصول با مطالعه ی مثالهای گوناگون خوب یاد میگیریم که مشکل،نگرشی است که نسبت به مشکل داریم.

ما با سطح تازه ای  از از تفکر،باید که از اکتشاف باز نیاستیم و غایت  همه اکتشاف هایمان  رسیدن به همانجایی خواهد بود که از ان آغاز کرده ایم تا برای نخستین بار همانجا را بشناسیم.

ما همانیم  که مدام به آن می پردازیم. پس تعالی نه عمل که عادت است.(ارسطو)

1-عامل باشید 2-ذهنا از پایان آغاز کنید 3-نخست امور نخست را قرار دهید 4-برنده / برنده بیاندیشید 5- نخست بخواهید بفهمید،آنگاه جویای تفاهم باشید 6-نیروی جمعی ایجاد کنید 7-اره را تیز کنید.

 

وقوف به اینکه خودمان مسئولیم و می توانیم آگاهانه واکنش خود را انتخاب کنیم پایه و اساس کارایی وهر عادت دیگر مربوط به کارایی است.

بنیادی ترین کاربرد((ذهنا از پایان آغاز کنید)) اینست که امروز را با برداشت ونگرش پایان زندگیتان آغاز کنید.به روشنی مقصدتان را بشناسید،یعنی بدانید به کجا میروید تا بتوانید در یابید که اکنون کجا هستید و گامهایی رو که بر میدارید همواره در مسیر درست است.

پر اهمیت ترین کارها هرگز نباید قربانی کم اهمیت ترین کارها شود.(گوته)

اصول صحیح زندگی همان قوانین طبیعت اند ولی بخش هایی از سرشت آدمی نمیتواند با رعایت قوانین ویا کسب تعلیم و تربیت ارتقا یابد بلکه تنها با توسل به لطف پروورگار میتوان به این درجه از تعالی رسید.

 

8-من میخواهم ایمان بیاورم که خدا با ماست هر کجا باشیم

/ 0 نظر / 49 بازدید