ساختار سازمانی شرکت تولیدی پلاستیران

معرفی واحدها براساس چارت سازمانی :

-       تولید :

این گروه ، با دریافت مواد اولیه از واحد برنامه ریزی تولید نسبت به تبدیل آنها به محصول نهایی اقدام می کنند .

-       کیفیت :

عملیات گروه کیفیت با سیستم دهی از مرحله وارد شدن مواد اولیه به کارخانه تا عملیات ساخت محصولات وخروج محصول نهایی از کارخانه صورت می گیرد ، تا مشخصات مواد ورودی و محصول ساخته شده با مشخصات فنی مورد در خواست مشتری و استاندارد لازم تعریف شده ، تطابق لازم را داشته باشد .

-          فنی :

بخش فنی نسبت به برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری ماشین آلات که از سرمایه های شرکت می باشند ، اقدام و برنامه ریزی های لازم را خواهند کرد و سعی این گروه براین است که : با تدابیر لازم وبه موقع ، توشعات فنی تجهیزات را پایین آورده تا بهره وری لازم پایین نیاید .

-           فروش و خرید :

این بخش ها نیز درجهت تامین منابع لازم از جهت قطعات ، مواد لازم در اسرع وقت و فروش محصولات شرکت و بازاریابی در سطح ملی وتامین منابع لازم جهت انجام پروژه های کارخانه من لیست دارند .

-             مالی :

در بخش مالی فعالیتهایی نظیر فعالیتهای زیر انجام میگیرد :

 تهیه کلیه صورتحسابهای مالی و انبار گردانی و پاسخگویی به اداره دارایی و ادارات مشابه ، حسابداری اموال و انبار شامل : اسناد انبار و تهیه صورتحساب و طبقه بندی آنها ، حسابداری حقوق و دستمزد .

-              اداری :

که شامل موارد زیر است :

کارگزینی : استخدام پرسنل و اصلاح حکمها و ارتقاء گروه و اعمال امتیازات آموزشی و پاسخگویی به پرسنل

مسئول حفاظت وایمنی شرکت : در اختیار قراردادن مسائل ایمنی و امکانات لازم در مواقع مورد نیاز.

واحدهای خدماتی دیگر از جمله : انتظامات و تلفنچی جهت انتقال اطلاعات و حفظ عبو و مرور در چارچوب مقرارت ، گروه خدوات : در جهت حفظ آراستگی و نظافت محیط ، گروه رستوران : جهت ارائه سرویس

گروه انبار : با گرفتن در خواست از بخشهای دیگر ، در صورت موجود بودن جنس ، کالا از سوی انبار یا صادر شدن حواله انبار به بخش مورد نظر ارسال می گردد . ( در غیراین صورت و در صورت نبود جنس ، در خواست خرید به اداره خرید فرستاده شده و جنس خریداری می گردد و پس از تایید ، با صادر شدن قبض انبار جزء موجودی انبار محسوب می شوند ) . بخش انبار که متشکل از انبار مواد اولیه ، محصول ، یدکی می باشد ، در حفظ و نگهداری از اموال و نظارت برنحوه مصرف باید انجام وظیفه کند .

بخش خرید و تدارکات : هم مسئولیت کلیه خریدهای شرکت را براساس در خواست برعهده دارد .

 

/ 1 نظر / 102 بازدید
آموزش وبلاگ نویسی

سلام در وبسایت ما میتوانید به ابزارها و همچنین مطالب و مقالاتی مفید در ارتباط با وبلاگنویسی دست یابید.