تئوری و طراحی سازمان ... تبریزی

موضوع فصل اول کتاب "مقدمه ای بر سازمان" است. در این فصل می خوانیم:

v     مشکلات نوین سازمان ها که باید هر لحظه برای آنها فکری کرد:

1.      رقابت جهانی: منظور مشاهده و مانیتور کردن کارهای شرکت های مختلف و مربوط به فعالیت سازمان در جهان است.

2.      تجدید سازمان: ساختار سازمانی باید مرتبا بازسازی شود و مدیران و لایه های میانی حذف شوند

3.      برتریهای استراتژیک: باید از تکتولوژی روز برای راحتی و سهولت در کار ها استفاده کرد.

4.      روابط کارکنان: دیگر این گونه نیست که کارکنان در مکانی خاص کاری را انجام دهند و همچنین هیچ شغل دائمی وجود ندارد و کارکنان باید با آموزش های جدید، پست های جدید احراز کنند

5.      ناهمگونی نیروی کار: ممکن ایت شرکت نیروی کار جهانی  با فرهنگ های متفاوت داشته باشد که باید به فرهنگ آنها احترام گذاشت.

6.      مسئولیت های اجتماعی و اصول اخلاقی: شرکت ها برای فروش بیشتر نیاز به خوش بین شدن مردم به شرکتشان دارند. مردم نسبت به برخی از شرکت ها که اصول اخلاقی را رعایت نمی کنند یا به مسئولیت های اجتماعی توجه نمی کنند، بدبین اند.

v     سازمان چیست؟

1.      یک نهاد اجتماعی است

2.      مبتنی بر هدف می باشد

3.      ساختار آن به صورت آگاهانه طرح ریزی شده است و دارای سیستم های فعال و هماهنگ است

4.      با محیط خارج ارتباط دارد

v     اهمیت سازمان:

1.      برای دستیابی به هدف ها و نتیجه های مورد نظر، منابع لازم را تهیه و تامین می کند.

2.      کالاها و خدمات را به صورتی کارا با راندمانی بالا تولید و ارائه می کند.

3.      نوآوری را تشویق و تسهیل می نماید.

4.      از کامپیوتر و تکنولوژی های نوین استفاده می کند.

5.      خود را با عوامل محیطی در حال تغییر وفق می دهد و بر آنها اعمال نفوذ میکند.

6.      به آنچه مورد نظر مالکان، مشتریان و کارکنان شرکت است ارج می نهد و بر ارزش آنها می افزاید.

v    

/ 0 نظر / 105 بازدید