برای موفق بودن باید اینگونه زیست

یا هو وحده هو لا اله الا هو

 

خلاصه متن کتاب                    

                       هفت عادت مردمان موثر

 

نوشته: استفان کاوی              مترجم: گیتی خوشدل

تنظیم :فاطمه فتاحی گویا           

 

 

راجع به هفت عادت

 

کتاب هفت عادت مردمان موثر نشان میدهد که موثر بودن خواه در زندگی شخصی خودمان خواه در زندگی دیگران حاصل منش ماست، نه ثمره قواعد و فنونی برای اداره یا کنترل دیگران .میتوان این 7 عادت را آموخت و درونی ساخت.

این هفت عادت برنامه ای برای ایجاد تغییری بنیادی و پایدار است .اما برای یادگیری آن ابتدا باید آنها را به دیگران بیاموزید؛ و متعهد شوید که در زندگی مرتب استفاده کنید. حال این سوال مطرح میشود که ثمره آنها چیست؟

نخستین ثمره ان احترام به خود و اعتماد به نفس است. دومین ثمره آن تاثیر بر روابط دیگران است. سومین ثمره ایجاد انگیزه در دیگران از طرف شماست .چهارمین آنها خلاقیت و هیجان برای آموختن مهارتهای جدید و یافتن راه حلها است.

نکته مهم در آموزش این نکات این است که باید ظرف 48 ساعت از آموختن آنها را به دیگران بیاموزید.

این عادتها در کلیه ی امور به یک طریق عمل میکنند زیرا آنها اموری درونی شده اند و مثل ریشه های مشترک عمل میکنند و در هر زمینه ای یکسان عمل میکنند.

 

نکته مهم در اینگونه امور آن است که :اگر میخواهید رفتار اشخاص را تغییر دهید ،تصویری را که از نقش خود دارند عوض کنید.

تغییر در تاثیر برداشت منجر به تحولات بسیاری در زندگی و تغییر نگرش نسبت به زندگی خودمان و دیگران میشود.

عادت چیست؟ عادت اصل درونی شده ای است. برای بوجود آمدن عادت به سه عامل نیاز داریم  :

1دانش  2-اشتیاق  3-مهارتها

دانش یعنی بدانیم چه کاری باید انجام دهیم. مهارت یعنی بدانیم به چه شیوه ای باید انجام بدهیم و اشتیاق یعنی میل انجام دادن آن را داشته باشیم.

بیشتر مردم خواستار راه حل های فوری هستند ولی غافل از اینکه اینها مانند مسکن فوری عمل میکنند و درمان واقعی نیازمند زمان و صبر است.

این 7 عادت مستقیم به موثر بودن مرتبط است که آنها p.pc می نامیم. p به مفهوم تولید و  pc    به معنی قابلیت تولید. فرض کنیم نتیجه تمیزی اتاق توسط کودکانمان است (تولید) ایجاد رابطه ای که آنها خودشان بخواهند این کار را انجام دهند قابلیت تولید است.

حفظ تعادل میان تولید و قابلیت تولید بسیار مهم است .ما باید مرتب حواسمان جمع باشد که فقط از حساب بانکی عاطفیمان برداشت نکنیم بلکه لاید به ان حساب  نیز بیافزاییم.

جوهر همه روابط سطح اعتماد یا اندوخته عاطفی است که ایجاد کرده ایم(قابلیت تولید). حفظ تعادی میان تولید و قابلیت تولید  مخصوصا در مورد داراییهای انسانی حائز اهمیتی ویژه است. واین امر بستگی دارد به اینکه نسبت به محصول خود چه نگرشی داشته باشیم . بکوشید برای مشکلات تک تک افراد_ کارمند یا  مشتری_   اهمبت قایل باشید و در صدد رفع آن برایید. قابلیت تولید میگوید :با کارمند خود طوری رفاتر کن که میخواهی با بهترین مشتریت رفتار کند.

به چند طریق میتوانید حساب عاطفی خود را سپرده گذاری کنیم:

 

1-مهربانی های  ساده و کوچک: سلام  و احوال پرسی / تشکر و قدردانی و...

2-صداقت:کلید طلایی کلیه روابط و دوستی ها

3-تصریح وتشریح توقعات: کافیست منظور خود را به وضوح بیان کنید.

4-وفاداری: همیشه نسبت به غایبین وفادار باشید.

5-تمامیت وجود: یعنی حس تعهد نسبت به اصول .یعنی تطابق واقعیت با گفتار.

6-پوزش صمیمانه:(بدون شرح !!!!   )

 

طیبعتا ضد 6 مورد بالا برداشت مداوم از حساب بانکی شخصی است.

رعایت این موارد به انسان کمک میکند تا از حالت اتکا به اتکای مقابل برسد. اتکا پایین ترین نقطه پیوستار بلوغ است و اتکای مقابل بالاترین نقطه آن و استقلال دقیقا در وسط آنها قرار دارد .

اتکا یعنی توقع دارم دیگری از من مراقبت کند استقلال یعنی من به تنهایی میتوانم به تنهایی کارم را انجام دهم و اتکای مقابل یعنی ما این کار را انجام خواهیم داد.

کاملا واضح است افراد دارای اتکای مقابل دارای بلوغ بیشتری هستند و برای رسیدن به آن باید فرد مستقل باشد. افراد دارای استقلال کلیه ی امور قابل انجام فردیشان را خودشان انجام میدهند و بر زندگی ارادی خود کاملا مسلط هستند.

 

 

 

 

 

 

اتکای متقابل

 

6-سینرژی(انرژی گروهی)

5-نخست گوش فرا دهید              4-برنده/ برنده بیاندیشید

 

 

استقلال

 

 

3-نخست امور نخست را قرار دهید

2- ذهنا از پایان شروع کنید                1-عامل باشید

اتکا

 

 

 

اخلاقیات شخصیت و اخلاقیات منش

با مطالعه مقالات مربوط به چند سال گذشته متوجه میشویم گذشته گان بیشتر به اخلاقیات منش توجه داشتند (صداقت ، درست کاری ، مهربانی و .....)ولی امروزه اکثر آموزشها به مدیریت اخلاقیات شخصیت پرداخته شده یعنی رفتاری که بر منش استوار نشده بلکه بیشتر به سیاست رفتاری می ماند. نباید فراموش کرد که برای رسیدن به اخلاقیات شخصیت باید منش درستی داشته باشیم تا زمانی که در رفتارمان درستی را پیشه نکنیم نخواهیم توانست با دیگران روابط عاطفی بلند مدت برقرار کنیم.

یکی از نواقص عمده قواعد  و راه حل های ساده گرایانه مربوط به موفقیت یا فنون ارتباط برقرار کدن این است که به قوانین طبیعی حرمت نمی گذارند.

 

ضرب المثلی می گوید :اندیشه ای بکار تا عملی درو کنی، عملی بکار تا عادتی درو کنی ،عادتی بکار تا منشی درو کنی، منشی بکار تا تقدیری درو کنی.

 

عادت 1-عامل باشید: عامل بودن یعنی مسئولیت خود را به عهده گرفتن. افراد عامل در هیچ زمینه ای دیگران را مسئول نمی دانند و دیگران را ملامت نمی کنند؛ بلکه آنها میدانند خود مسئول سرنوشت خویشند و توانایی آن را دارند که خود انتخاب کنند.

این افراد در مقابل تمام اتفاقات خارج از برنامه میتوانند برنامه ی صحیح تری را د

/ 1 نظر / 50 بازدید
کروبیان

بسیار عالی از زحمات شما کمال تشکر را دارم