خلاصه کتاب هفت عادت مردمان موثر

بسیاری از ما تحت تاثیر الگوهایی بسیار قدرتمند  تجربه های کهنه را مرتبا تکرار می کنیم . پیروزی هم مانند شکست یک عادت است و موفقیت و شادمانی واقعی و پایدار زمانی حاصل می شود که رشته ای از الگوهای اساسی و کامل را بی وقفه به کار گیریم و با درونی کردن آن بنیان عادت های تازه را بنا نهیم .

دکتر کاوی محقق و نویسنده برجسته ی عصر ما در این کتاب با نگاهی ژرف و عمیق "هفت عادت " اساسی مردمان کامیاب جهان را تجزیه و تحلیل کرده و سپس شیوه ی پرورش و درونی کردن این " هفت عادت " را با ما در میان می گذارد .او نخست اصولی را شناسایی می کند که آن را " قوانین طبیعت " می نامد و آنگاه شیوه ی به کارگیری این قوانین را در کار و زندگی به ما می آموزد.

 

دانش یعنی این که بدانیم چه کاری را باید انجام دهیم .
مهارت یعنی این که بدانیم به چه شیوه ای آن کار را انجام بدهیم .
اشتیاق یعنی این که میل به انجام آن کار را داشته باشیم .

 

 

 

 

 

 

 

عادت ها

توضیحات

 

عادت 1 : عامل باشید

اگرچه اصطلاح عامل بودن اکنون در نوشته های مربوط به مدیریت  رایج است واژهای است که در بیشتر فرهنگ های لغات نتمی توانید بیابیید مقهوم آن بیش از ابداع و ابتکار و آغاز عمل است رفتار ما کنش تصمیم های ماست نه زاییده یشرایط ما . در نتیجه می توانیم بگذاریم احساس ها تابع ارزش ها باشند این حس ابتکار و مسئولیت را داریم که اموری را به واقعیت درآوریم افراد عامل مسئولیت و قابلیت پاسخگویی را دارا میباشند رفتارشان حاصل انتخاب آگاهانه خودشان و مبتنی بر ارزش هاست نه ثمره ی اوضاع وشرایط شان که مبتنی بر احساس است .  آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است . پس می توانید امروز دیگر گونه انتخاب کنید . مشکلاتی که با آنها روبرو می شویم در یکی از طبقه بندیهای زیر قرار دارد :

1-    کنترل مستقیم ( مشکلاتی که به رفتار خودمان مربوط می شود ) 

2-    کنترل غیر مستقیم ( مشکلاتی که به دیگران مربوط می شود)

3-    عدم کنترل ( مشکلاتی که نمی توانیم کاری درباره شان بکنیم مانند واقعیتهای مربوط به گذشته یا وضعیت خود )

مشکلات مربوط به کنترل مستقیم را می توان از طریق تغییر دادن عادتهای خود حل کرد که به عادتهای 1 و 2 و 3 مربوط می شود

مشکلات مربوط به کنترل غیر مستقیم را می توان از طریق تغییر دادن شیوه های نفوذ خود حل کرد که به پیروزیهای عمومی یا عادات 4 و 5 و 6 مربوط می شود .

مشکلات مربوط به عدم کنترل را می توان با زیستن مسالمت آمیز با آنها حل کرد .

پس حلقه نفوذ خود را گسترش دهید .

تعهداتی کوچک را ایجاد و آنها را حفظ کنید . الگو باشید نه منتقد . بخشی از راه حل باشید نه بخشی از مشکل . در مورد هر کاری حلقه نفوذتان را برای حل مشکل مشخص کنید ودر آن گام بردارید.

 

 

 

 

عادت 2 : ذهنا از پایان آغاز کنید

یعنی به روشنی مقصدتان را بشناسید . مثلا اگر فردا تشییع جنازه شما باشد و شما ناظر بر آن دوست دارید افرادی که شما را می شناسند درباره شما چه بگویند و از شما چگونه یاد کنند ؟ ( در مقام همسر ، در مقام دوست ، در مقام همکار ، در مقام رئیس ، در مقام ... )

مدیریت یعنی درست انجام دادن امور . رهبری یعنی انجام دادن امور درست .

شما باید کانون توجهتان اصول باشد نه کار نه تملک نه تفریح نه دوست نه دشمن نه مسجد نه خود نه همسر نه خانواده نه پول . اصول را فدای موارد دیگر نکنید چرا که در نهایت احساس خوشبختی نخواهید کرد .

پس شعار رسالت شخصی خود را بنویسید .

 

 

 

عادت 3 : نخست امور نخست را قرار دهید

چه کاری برای موفقیتان بسیار مهم است ولی به آن نمی پردازید ؟

هشتاد درصد نتایج حاصل بیست درصد از کار و فعالیت است .

چهار نوع فعالیت وجود دارد :

1-    کارهای ضروری و اضطراری ( مثل بهرانها )

2-    کارهای ضروری و غیر اضطراری ( شناخت فرصتها برنامه ریزی )

3-    کارهای غیر ضروری و اضطراری ( جلسات بی مورد تلفنها )

4-    کارهای غیر ضروری و غیر اضطراری ( اتلاف وقت تلویزیون کارهای پیش پا افتاده )

افراد موفق کسانی هستند که به امور دوم می پردازند . آنها هرگز مسایل را مورد توجه قرار نمی دهند بلکه ذهن را به فرصتها و راه حلها معطوف می دارند .

نه گفتن به فعالیتهای دیگر مایه ای ندارد . بعضی کارها را به دیگران واگذار کنید .

پس اوقات خود را به صورت هفتگی برنامه ریزی کنید

 

 

عادت 4 : برنده / برنده بیاندیشید

شش برداشت در مناسبات انسانی وجود دارد

1-    برنده / برنده

2-    برنده / بازنده

3-    بازنده / برنده

/ 0 نظر / 25 بازدید