خلاصه کتاب مدیریت زمان

فصل اول : نگاهی به مفهوم زمان

زمان در نکاه فیلسوفان :

فلسفه را دانش وجودشناسی میدانند و یکی از قدیمی ترین مباحث فلسفی مساله ماهیت زمان بوده است.فیلسوفان در این زمینه همواره با سوالات اساسی رو به رو بوده اند.بعضی می گویند زمان امر موهوم است.بعضی گویند موجود به وجود وهمی است .بعضی گویند اصولا زمانی وجود ندارد و ...

زمان در نگاه عارفان :

عارفان به دلیل ماهیت ابزار شناختی خود (یعنی دل) از زبان نمادین و سمبلیک استفاده می کنند و برای بیان منظور خود اصطلاحات خاصی دارند.عارفان به مفهوم زمان جنبه درونی داده و از آن با اصطلاحاتی مانند "وقت" ,"آن" ,"دم" و... یاد کرده اند.

فصل دوم : استفاده مناسب از زمان

زمان یکی از با ارزشترین منابعی است که در اختیار انسانها قرار دارد و به دلیل همین اهمیت و ارزش نام زمان در بسیاری از فرهنگها و زبانها تکرار شده است.زمان بسیار با ارزشتر از پول و سرمایه ارزشمندی است.سرمایه ای کمیاب و نادر!

بنابراین از وقتتان استفاده کنید : مدت زمان بالقوه کار در بخش های مختلف اداری در حدود 30 الی 40 درصد تخمین زده میشود.یعنی کمتر از 60 درصد زمان کاری افراد به هدر میرود.استفاده بهتر از زمان در گرو یک نگرش صحیح به این منبع کمیاب است.یکی از بهترین راههای استفاده از زمان محدود و باارزش ,بکارگیری دایمی و هوشیارانه مدیریت زمان است.مدیریت زمان یعنی اینکه کنترل زمان و کار خود را بدست گیرید و اجازه ندهید امور و حوادث شما را هدایت کند.

زمانتان را صرف کار ,تفکر,تفریح,مطالعه,دوستی,محبت ورزیدن و خندیدن بکنید.

فصل سوم : تعییت اهداف

مدیران موفق مدیرانی هستند که قادرند بطور واضح و روشن تعریف دقیقی از اهداف و همچنین پیشنهادهای لازم برای رسیدن به این اهداف را ارائه کنند.اهداف ,آن چیزهایی هستند که بصورت تمام و کمال ما را بسوی علم صحیح سوق داده و جلب مینمایند.

مدیریت بر مبنای هدف,یک روش شایسته برای کارکنان و مدیران شرکت میباشد.علاوه بر شرکتها ,این روش برای افراد موفق نیز فواید بسیاری دارد.این تنها راه برقراری حلقه ارتباطی بین وظایف مختلف و کارهای امروزی و موفقیت های فردا و رضایتمندی شماست.همچنین کسانیکه از اهداف هوشمندانه پیروی می کنند قادرند قدرتهای نیمه خلاق و نیمه هوشیار خود را بکار گیرند.

مدیریت زمان :

میتوانید زمان خود را به نحو احسن به کارهای مهم تخصیص دهید.برای اینکار میتوانید از قاعده 20,80 استفاده کنید.یعنی با صرف کمتر از 20 درصد زمان میتوانیم به نتیجه 80 درصد برسیم.درصورتیکه اکثر مردم 80 درصد زمان خود را مشغول اموری میشوند که از درجه اهمیت زیاده برخوردار نیستند و تنها به 20 درصد نتایج می رسند.

فصل چهارم : مکتوب کردن اهداف و برنامه ها

بهترین روش برای سازماندهی زمان و استفاده بهینه از ان برنامه ریزی است.مزیت اصلی برنامه ریزی کاری عبارت از این است که درک کنیم : برنامه ریزی یعنی ذخیره زمان .8 دقیقه برنامه ریزی برابر یک ساعت زمان ذخیره شده است.

مهمترین نقش برنامه ریزی عبارت است از مکتوب سازی آنچه قرار است انجام شود.بنابراین طبقه بندیهای ذهنیمان را کنترل میکند.به ما تمرکز میدهد.فشار کاری را کم میکند.محرکی در جهت فعال نمودن انگیزه های شخصی در کارهاست.میتوانید نتایج حاصل از انجام کارهایتان را بررسسی کنید.امکان موفقیت خود را از نظر زمانی تخمین بزنید.همچنین میتوانید برنامه های مکتوب خود را بایگانی کنید و از آنها به عنوان شواهد و مدارک کارهایی که انجام داده اید یا نداده اید استفاده کنید.

فصل پنجم : استفاده از جداول روزانه

آنچه در ابتدای استفاده از فهرست روزانه کار باید برای شما مهم باشد توجه به این نکته است که هریک از وظایف روزانه شما بایستی دارای برنامه خاص خود باشد.اگر شما دارای جدولی که در آن کارهای روزانه تان بصورت دقیق قید شده باشد نیستید,باور داشته باشید که نمیتوانید دارای یک برنامه بلند مدت یک ساله و یا حتی یک ماهه باشید.

روش لیدز یکی از روشهای نسبتا ساده و قابل استفاده در مدیریت زمان است و دارای مراحل زیر است :

1/ فهرست وظایف مهم :

 فهرست وظایف ,فعالیتها و حداکثر زمان تحت اختیارتان را تهیه کنید.از یک فرم جدول روزانه استفاده کنید و وظایف و حداکثر زمانی که برای آنها در اختیار دارید ,کارهای ناتمام و مسائل غیر قابل انتظار ,تماسهای تلفنی و مکاتباتی که باید انجام دهید و ترتیب فعالیتهای خود را در آن بنویسید.

2/برآورد زمان مورد نیاز :

زمانی که وظایفتان به خودشان اختصاص میدهند را برآورد کنید.به فعالیتهای خارج از برنامه خود توجه کنید.به گونه ای به محاسبه زمان خود بپردازید که گویا پول پرداخت میکنید.

قانون دیگر که در ارتباط با توانایی چگونگی انجام وظایف و منظور کردن مقدار زمان مورد نیاز برای انجام کار مطرح شده است این است ک زمان را بسان بودجه مالی ببینیم.یعنی برای زمان مورد نیاز برای انجام هریک از وظایف مخصوص ,محدوده ای تعیین کنیم.

/ 0 نظر / 233 بازدید