هفت عادت مرومان موثر

 

عادت 1 : عامل باشید

بازتاب وجودی امروز ما نتیجه­ی انتخاب­های دیروز است و مشکلاتی که با آنها بر می­خوریم به سه دسته تقسیم می­شوند:

1-    مشکلاتی که به رفتار خودمان بر­میگردد

2-    مشکلاتی که به دیگران بر می­گردد

3-    مشکلاتی چون واقعیتهای مربوط به گذشته یا وضعیت فعلی خود

مشکلات مربوط به دسته­ی اول یا دوم را می­توان با تغییر دادن دفتار­ها و یا عادت­ها و شیوه­های نفوذ خود حل کرد.

مشکلات مربوط به دسته­ی سوم را باید با مدارا و هم زیستی برطرف کرد.

باید سعی کرد که به یک سری تعهدات خود، هر چند کوچک پیابند بود.

باید سعی کرد به عنوان راه حل عمل کرد نه عاملی در جهت آن. باید الگو بود نه منتقد از یک راه.

 

عادت 2 : ذهنا از پایان آغاز کنید

مدیریت: درست انجام دادن امور

رهبری: انجام دادن امور درست

از ابتدا به حقصد بیاندیشید.

هدف اصلی خود را مشخص کنید و به دنبال آن بروید. 

عادت 3 : نخست امور نخست را قرار دهید

واقعیت: هشتاد درصد نتایج حاصل بیست درصد از کار و فعالیت است .

چهار نوع فعالیت وجود دارد :

1-    کارهای ضروری و اضطراری ( مثل بهرانها )

2-    کارهای ضروری و غیر اضطراری ( شناخت فرصتها - برنامه ریزی )

3-    کارهای غیر ضروری و اضطراری ( جلسات بی مورد - تلفنها )

4-    کارهای غیر ضروری و غیر اضطراری ( اتلاف وقت - تلویزیون - کارهای پیش پا افتاده )

 

افراد موفق کسانی هستند که به امور دوم می پردازند .

مفرادی موفق­اند که خود مسئله را مورد توجه قرار نمیدهند بلکه راه حلها را می­بینند.

پس اوقات خود را به صورت هفتگی برنامه ریزی کنید

 

عادت 4 : برنده / برنده بیاندیشید

شش برداشت در مناسبات انسانی وجود دارد

1-    برنده / برنده

2-    برنده / بازنده

3-    بازنده / برنده

4-    بازنده / بازنده

5-    برنده

6-    برنده / برنده یا صرف نظر

اگر هر دو نفر برنده نباشند ، هر دو بازنده اند .

 

عادت 5 : نخست بخواهید بفهمید ، آنگاه جویای تفاهم باشید

 

اکثر مردم برای پاسخ دادن به  سوال، به خود سوال گوش می­کنند. آن را نمی­فهمند و پیش داوری­های خود را دخیل می­کنند در پاسخ، پس به یکی از چهار روش زیر جواب می­دهند:

1-    ارزیابی ( موافق انجام کاری یا مخالف)

2-    بازجویی (سوال پیچ کردن مخاطب)

3-    تحمیل پند و اندرز (نصایح حکیمانه خود را بر دیگران تحمیل می کنیم )

4-    تعبیر و تفسیر (رفتار و انگیزه های دیگران را بر حسب رفتار و انگیزه های خود می سنجیم)

 

نکته اینجاست که اکثر مردم پس از واکنش و پاسخ به سوال ذهن خود را به چالش می­گیرند و به فکر فرو می­روند. 

عادت 6 : نیروی جمعی ایجاد کنید

برآیند نیروی جمعی از جمع تک تک نیروها بیشتر است .

بها دادن به تفاوتها ( تفاوتهای ذهنی ، احساسی و روانی ) جوهره کار تیمی است .

 

 

عادت 7 : اره را تیز کنید

با اندیشیدن به عواقب بزرگ کار­های کوچک، این نتیجه برای خیلی­ها حاصل می­شود که هیچ چیز حقیری وجود ندارد.

گاه دست از کار بکشید و در گفتار و رفتارمان درنگ و تامل کنیم . بازسازی باید در چهار بعد صورت گیرد :

1-    جسمانی ( ورزش ، تغذیه ، کنترل فشارها )

2-    ذهنی ( مطالعه ، تجسم ، برنامه ریزی ، نوشتن )

3-    معنوی ( تعیین ارزشها ، تعهد ، مطالعه و نیایش )

4-    عاطفی اجتماعی ( خدمت ، همدلی ، روحیه تیمی ، امنیت باطنی )

 

/ 0 نظر / 45 بازدید