خلاصه کتاب مدیریت زمان نوشته دیوید لوییس

حیطه زمانی خود را مشخص کنید.

ارزیابی های زیر شما را قادر میسازد حیطه زمانی ای را که ترجیح می دهیدعمر خود را در آن صرف کنید، شناسایی نمایید.

حیطه یک: من زندگی آرام و بی دردسری را ترجیح می دهم. دیدگاه من این است اگر کاری درست سر موقع تمام نشود آیا جدا اهمیتی دارد؟ خصوصا به ندرت با برنامه ریزی عمل میکنم.

/ 0 نظر / 114 بازدید