کسب وکار بر بال های اندیشه

به نام خدای  بزرگ 

کسب و کار بربال اندیشه

 نوشته بیل گیتس- ترجمه عبد الرضا رضایی- نشر فرا

دنیای امروز دنیای اطلاعات،ارتباطات وسرعت وشتاب است.اگر ویژگی دهه ی 80 رویکرد به کیفیت و دهه 90 دوران مهندسی دوباره و فرایند ها بوده است،دهه ی 2000 را باید  دوران شتاب نامید.

امروزه لفظ  کشور های  توسعه یافته وتوسعه نیافته به کشور های تند و کند  تبدیل شده است.در کشور ها ی تند همه چیز از تولید و تجارت گرفته تا تصمیم گیریهای سیاسی و نوآوری و خلاقیت ومهم تر از همه، جریان داده ها و اطلاعات و دانشف سریعتر اتفاق می افتد ودر نتیجه در این کشور ها، ثروت و قدرت تندتر تولید میشود.حال انکه کشورهای کند که در حصاری از موانع ملی گرفتار آمده اند،همه چیز در آنها به کلی جریان دارد.

در چنین دنیایی جریان اطلاعات همچون  خون زندگی بخش در رگهای سازمان است. شرکت های پیروز مند دهه آینده آنهایی خواهند بود که ابزار های دیجیتالی را برای باز آفرینی روش کار خود به خدمت گرفته اند.شرکت ها میتوانند به یاری یک سیستم  عصبی دیجیتال با شتاب اندیشه به کسب و کار  بپردازند.

در زمانه انفجار اطلاعات ومفاهیم،تغییر را نمی توان مهار نمود ولی میتوان از آن جلو افتاد.

روان بودن جریان اطلاعات ، برجسته ترین ویژگی سازمان ها در دوره دیجیتالی است.چنانچه اطلاعات مناسب دردسترس افراد مناسب قرار گیرد، فرصت های طلایی فراوانی  در انجام و گسترش  فعالیت های  راهبردی  به وجود می آید. هم چنین 90% از نیازهای اداری کارکنان رامیتوان  توسط خودشان و به شکل خود خدمتی  بر آورده ساخت.اینترنت همه چیز را دگرگون میکند، بر موشک چرخش سوار شوید.

 به همه کسب وکارها  هشدار میدهم که حتی اگر تا کنون در صنعت خود بی رقیب هستند، ممکن است به زودی مورد هجوم بازیگران داد وستد ایترنتی قرار بگیرند. با همساز کردن سایت اینترنتی  با نیاز هر بیننده و به کار گیری ابتکار خدماتی نو، مشتریان را احساس کنید.

 با الگوی  زندگی تار عنکبوتی همراه شوید. این الگو  روشهای ارتباط کسب وکارها  با مشتریان و دولت ها با شهروندان را دگرگون  خواهد کرد. در نهایت برد  با شهروندان مصرف کننده است.

جامعه های به هم پیوسته و یا د گیرنده بیافرینید وبا بالا بردن مهارت همه شهروندان در آینده دیجیتالی محور، بر پایه ی استانداردها ،در انتظار غیر منتظره ها  باشید.

/ 0 نظر / 38 بازدید