کتاب عادت هشتم کتابی بسیار مفید است که حاصل تجربه و تحقیقات چهل ساله نویسنده آن استفان کاوی در امر مدیریت است. در این عصر دانش و اطلاعات که سرشار از پیچیدگی است، کسی نمی‌تواند بی‌نیاز از مدیریت باشد.(حداقل مدیریت بر خویشتن) . رابطه کتاب عادت هشتم با کتاب هفت عادت یک رابطه طولی نیست، به این معنا که این عادت در ادامه هفت عادت اول است. عادت هشتم در واقع بعد سوم هفت عادت گذشته است که به افراد کمک می‌کند که راه خود را در زندگی پیدا کنند. چیزی که استفان کاوی به آن اسم صدا داده است. صدایی که از دور انسان را به سمت خود فرا می‌خواند. ( بانگی از دور مرا می‌خواند.) در این قسمت، خلاصه ای از کتاب تقدیم می گردد.