Edward W. Scripps مؤسس امپراطوری رسانه که شامل 20 مرکز تجاری روزنامه که از واشنگتن تا فلوریدا کشیده شده می باشد، که از جمله آن ها : “Scripps Howard News Service, United Media, and the worldwide licensing and syndication home of PEANUTS and DILBERT.”

او کارش را در سال 1878 با استقراض $10000 برای ایجاد یک روزنامه در Cleveland با نام The Penny Press شروع کرد . او می خواست تا یک مجتمع تجاری ناکارآمد با کارگران شهری به سرعت به مدلی برای اولین وسیله جمعی کشور تبدیل شود . او فرمولی موفقیت آمیز یافت و شروع به ساخت اولین زنجیره روزنامه ها تحت مالکیت عمومی کرد . امروزه کمپانی E. W. Scripps یک بنگاه رسانه ای متنوع در ضمینه روزنامه ها ، ایستگاه های تلویزیونی رادیویی ، شبکه های تلویزیونی کابلی و سایر تشکیلات اقتصادی مرتبط با رسانه .

اصول اخلاقی برای Scripps بسیار مهم بود و کوشید تا پول و کار و زندگی اش را در منظر مناسبی نگه دارد . در اینجا با 23 کد که E.W. Scripps در زندگی و کارش استفاده کرد آگاهی یابید.