لطفا تکالیف کلاس را علاوه بر انتشار در وبلاگ گروهی، همزمان به صورت فایل متنی به نشانی الکترونیکی:
ec_aut dot yahoo dot com
ارسال فرمایید.